Privacy Beleid

Privacy Beleid

Wij, FDW Woningbouw, beschermen en respecteren jouw privacy. Al jouw persoonlijke gegevens die door jou aan FDW Woningbouw worden verstrekt, worden enkel binnen onze onderneming gebruikt.

Wij gebruiken jouw gegevens zodat wij je kunnen contacteren i.v.m. het beantwoorden van de door jouw gestelde vragen, het verschaffen van informatie over de diensten en producten van FDW Woningbouw of om je op de hoogte te brengen van speciale gebeurtenissen en/of gelegenheden.

AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)

Waarom verzamelen wij jouw informatie?

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben we bepaalde gegevens van jou nodig. Op volgende manieren kunnen wij jouw gegevens gebruiken:

 • Om vragen te beantwoorden die je stelt via het contactformulier op onze website of via e-mail
 • Ervoor te zorgen dat de afhandeling jouw bestelling en levering correct verloopt
 • Jou op de hoogte kunnen brengen van speciale gebeurtenissen, promoties en persoonlijke aanbiedingen
 • Onze producten en diensten te verbeteren
 • Jouw tevredenheid te meten tijdens of na een dienstverlening
 • Na te gaan of onze advertenties effectief en zinvol zijn voor jou

Welke soort gegevens verzamelen wij?

Wij bewaren enkel die gegevens die je ons zelf verstrekt en ons expliciet toestemming voor geeft. Afhankelijk van het formulier dat je op onze website invult, kunnen dit volgende gegevens zijn:

 • Persoonlijke gegevens: Volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Soort en bron van het verzoek: vraag via het contactformulier, gegevens met betrekking tot jouw bestelling, nieuwsbrief en andere formulieren
 • Browsergegevens op onze website fdw-woningbouw.be, fdwwoningbouw.be en fdw-massievehoutbouw.be

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden 5 jaar bijgehouden vanaf het moment je deze verschaft of vernieuwd.

Met wie delen we jouw gegevens?

Ter bevordering van de dienstverlening, kunnen jouw gegevens met enkele partners gedeeld worden. De gegevens worden indien mogelijk ook daar verwijderd in het geval ze om eender welke reden bij ons worden verwijderd.

Dienstverleners

Wij delen informatie met bedrijven die een dienst voor ons leveren. Deze zijn:

 • Website hosting
 • E-maildiensten
 • Marketing
 • Prijsvragen en promoties
 • Boekhoudkundige controles
 • Gegevensanalyse
 • Klantenservice
 • Klantenonderzoek en tevredenheidsonderzoek Voor deze bedrijven gelden eveneens strikte verplichtingen om jouw gegevens te beschermen.

Wettelijke verplichting

Bijvoorbeeld fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Bij een gerechtvaardigd belang voor jou of FDW Woningbouw

Dit gebeurt enkel indien het belang of de rechten en vrijheden van jou niet zwaarder doorwegen.

Indien je ons expliciet te toelating geeft

We zullen steeds om een expliciete toestemming vragen om jouw gegevens op een andere manier dan bovenstaande met derden te delen.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Wij beschermen jouw gegevens steeds volgens het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

Anonieme gegevens

In sommige gevallen gebruiken we anonieme gegevens voor commerciële doeleinden of rapportering. Deze gegevens zijn nooit en in geen geval terug te brengen naar een bepaald individu.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt ten allen tijde het recht jouw persoonsgegevens in te kijken, een aanvraag in te dienen om deze te wijzigen of te verwijderen. Je kan ook een aanvraag indienen om jouw persoonsgegevens in een standaardindeling te ontvangen.

Je kan bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw gegevens of een aanvraag indienen om het gebruik ervan te beperken.

Verzoek of klacht indienen

Je kan jouw verzoek of klacht toesturen door een bericht te sturen naar info@fdw-woningbouw.be of per post naar DE WILDE F. BVBA, Oude Steenweg 33, 2280 Grobbendonk.

Je kan je ook steeds wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:

Belgische Privacycommissie, CBPL (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). Via e-mail doe je dit naar commission@privacycommission.be of per post naar CBPL, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.